Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Yönetim Organizasyon

Program Çıktıları

Programın Amaçları

İşletme Programı her şeyden önce öğrencileri müteşebbis ruhu ile yetiştirmektedir. Almış oldukları eğitimle ticari bilgilerini geliştiren öğrenciler gerçek hayatta kendi işyerlerini açabileceklerdir. Bununla beraber gerek kamu gerekse özel işletmelerde personel, pazarlama, Muhasebe Finansmanı vb. departmanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca serbest muhasebeci veya mali müşavirlerin gözetiminde dört yıl süre ile staj yapmak kaydıyla "Serbest Muhasebeci" unvanını da alabilmektedirler.

Program Çıktıları

1 Örgütsel yapı içerisinde planlama, organizasyon, kontrol mekanizmalarının nasıl işleyeceğini anlatabilir.
2 İş hayatının yasal çerçevesini düzenleyen başlıca hukuk kurallarını bilir.
3 İşletmede kullanılan temel yöntemler ve bu yöntemlerin iş dünyasındaki uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
4 Bilgisayar ve gerekli paket programı kullanımı becerisine sahiptir.
5 Takım çalışmalarında etkindir ve takımın ilerlemesine katkıda bulunur.
6 İş çevresinde finansal analiz tekniklerinden yararlanır.
7 İşletmecilik bilgi ve becerilerini pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe alanlarının en az birinde uygular.
8 Pazarlama fonksiyonlarını ve iş hayatındaki uygulamalarını tanır.
9 Araştırma konusu ile ilgili kaynaklara ulaşabilme, konuyu analiz edebilme,yazım kurallarına uygun bir rapor hazırlayabilme ve hazırladığı raporu sözlü sunabilme ve sorulara cevap verebilme becerisi vardır.
10 Sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim becerisine sahiptir.
11 Kalite bilincine , kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma yetisindedir.