Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Yönetim Organizasyon

Hedeflerimiz

İşletme Programı her şeyden önce öğrencileri müteşebbis ruhu ile yetiştirmektedir. Almış oldukları eğitimle ticari bilgilerini geliştiren öğrenciler gerçek hayatta kendi işyerlerini açabileceklerdir. Bununla beraber gerek kamu gerekse özel işletmelerde personel, pazarlama, Muhasebe Finansmanı vb. departmanlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca serbest muhasebeci veya mali müşavirlerin gözetiminde dört yıl süre ile staj yapmak kaydıyla "Serbest Muhasebeci" unvanını da alabilmektedirler.