Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Yönetim Organizasyon

Derslikler