Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yenice Meslek Yüksekokulu / Yönetim Organizasyon

Bölüm Hakkında

İşletme yönetimi programı öğrencilerine kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları veya girişimcilik alanlarında iş fısatları sunan, nitelikli ara elemanı yetiştirmeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.
Hedef

Program mezunlarının, yetişmiş işgücü potansiyeli olarak, çalışacakları sektörle ilgili ulusal ve uluslararası platformda yaşanan güncel gelişmeleri takip eden, iletişim becerisi yüksek, özgüveni tam, girişimci ve yenilikçi uzmanlar olarak hizmet vermeleri hedeflenmektedir.